Nyírlugos

Mihálydi út járdafelújítása Nyírlugoson

Nyírlugos Város ÖnkormányzatMFP-BJA/2022 – Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása – 2022 Mihálydi út járdafelújítása Nyírlugoson

Projektazonosító: 3346359252 Támogatás összege: 9.994.080 Ft Támogatás intenzitása: 100% Támogatott intézmény: Nyírlugos Város Önkormányzata

  Nyírlugos Város Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül meghirdetett, MFP-BJA/2022 kódszámú, Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása – 2022 című felhívásra támogatási kérelmét 2022.02.08-án nyújtotta be. A Miniszterelnökség, mint Támogató, támogatásra alkalmasnak minősítette, így 2022.04.20-án 3366171324 iratazonosító számmal Támogatói Okirat lépett hatályba. A Támogatói Okirat kiérkezését követően megkezdődött a projektben foglalt kivitelezési feladatok ellátása. A legkedvezőbb árajánlatot az Erdbau Holding Kft. adta. A Mihálydi út járdafelújítása vonatkozásában 2022.08.08. napján került aláírásra a Vállalkozási Szerződés. A munkálatok megkezdését követően felülvizsgálatra kerültek a beépíteni kívánt anyagok, mely során az eredetileg tervezett burkolat kiváltásra került a városképbe illő Viacolor kövekre. Jelen projekt keretében a Mihálydi utca mellett található járda került teljesen felújításra. Az eredetileg meglévő aszfalt burkolat felverésre került, melyet követően az alábbi rendszerben került kialakításra az új járdafelület 276 méter hosszan: – 6 cm térkő – 2 cm mosott homok – 5 cm M22 kiékelés – 15 cm M56 útalap – 15 cm folyamkavics ágyazat A pályázatban foglalt egyéb tevékenységek – előkészítés és tervezés, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőrzés – is ellátásra kerültek. A megbízottak kiállították számláikat, majd a projekt lezárásra került. A projekt keretében tervezett tevékenységek mindegyike maradéktalanul megvalósult. A városhoz hasonló méretű települések fő célja, hogy a jelenlegi lakosság számát megtartsák és növeljék, emellett a település infrastrukturális hálózatát fejlesszék. Nyírlugos Város Önkormányzata ennek érdekében minden lehetőséget megragad, hogy a település fejlődjön és növekedjen. A fejlődés egyik fő akadályozó tényezője az infrastruktúra. A pályázat keretein belül felújított Mihálydi út járdafejlesztése hozzájárult a településkép javításához, illetve a lakóházak és az alapvető szolgáltatások közötti könnyebb közlekedéshez. Tisztán önerőből nem lenne lehetősége az Önkormányzatnak arra, hogy a járdák állapotát ilyen mértékben javítsa, így nagy segítséget nyújtott a Magyar Falu Program jelen kiírása.  

A projekt 2023. február 28-án fejeződött be.

  Mihálydi út járdafelújítása Nyírlugoson
Címkék:

Leave a comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Nyírlugos