Nyírlugos

EFOP-1.5.3-16-2017-00091 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „ÉLHETŐBB VIDÉKÉRT!”

EFOP-1.5.3-16-2017-00091 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „ÉLHETŐBB VIDÉKÉRT!” PROJEKT

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

EFOP-1.5.3-16-2017-00091- ÉLHETŐBB VIDÉKÉRT

 

A kedvezményezett neve: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata

A projekt címe: Élhetőbb vidékért!

A szerződött támogatás összege: 486 151 733,-Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2021.07.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00091

 

NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KONZORCIUMI PARTNEREIVEL 486 151 733 FORINT TÁMOGATÁST NYERT AZ EFOP-1.5.3-16-2017-00091 AZONOSÍTÓSZÁMÚ, „ÉLHETŐBB VIDÉKÉRT!” CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA.

Projektgazda: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata

Konzorciumi tagok:

    •    Nyírgelse Község Önkormányzata •    Nyírmihálydi Község Önkormányzata •    Nyírlugos Város Önkormányzata •    Máriapócs Város Önkormányzata •    Pócspetri Község Önkormányzata •    Nyírgyulaj Község Önkormányzata •    Nyírbéltek Község Önkormányzata •    Bátorliget Község Önkormányzata •    Nyírvasvári Község Önkormányzata
 

Programunk során a helyi igényeket és szükségleteket figyelembe véve, komplex módon nyújtsunk segítséget a településeken. Valós helyi igényekre reagálva, célzottan segítjük a programelemekkel a területi kapacitáshiányból adódó problémákat.

 

Célunk:

    •    a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása; •    a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése; •    munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése; •    a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése; •    közösség egészségfejlesztése; •    a térségi életminőség javítása; •    a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos  disszemináció támogatása.
 

Programjaink során a lakosság foglalkoztathatóságát munkaerő-piaci esélyeket javító képzések, egyéni fejlesztési tervek, kompetenciafejlesztés, mentorálás, szemléletformálás segíti. A helyi kisközösségek szerepét generációs programokkal, sport napokkal, ifjúsági – és idősek klubjának létrehozásával kívánjuk támogatni. Nagy hangsúly helyeződik a vidék megtartó képességének erősítésére, ennek érdekében munkaszocializációs tréningek, önkéntes képzések kerülnek megszervezésre. A projekt erősíteni kívánja az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, melynek érdekében tartalmas egészségnapok kerülnek megrendezésre.

 

EFOP-1.5.3-16-2017-00091 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „ÉLHETŐBB VIDÉKÉRT!” PROJEKT

   

EFOP-1.5.3-16-2017-00091

Címkék:

Leave a comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Nyírlugos