Nyírlugos

HIRDETMÉNY

A 2024. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások számáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (l) és (3) bekezdése alapján megállapítom, hogy Nyírlugos Városban

 

A 2024. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma 64.

 

A 2024. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselő jelöltséghez szükséges ajánlások száma 22.

 

A Ve. 307/E. § (l) bekezdése szerint az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

 

A Ve. ugyanezen §-ának (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani.

  A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.  

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§ (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 jelöltnek ajánlott. Ugyanezen törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

 

A központi névjegyzéknek — a „Nemzeti Választási Rendszer” informatikai alkalmazás (NVR) Választást Előkészítő Rendszerrésze (VER) által közzétett — adatai szerint, Nyírlugos Város választópolgárainak száma 2024. április 3. napján 2126 fő volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 22, míg 3 %-a felfelé kerekítve 64.

 

A Ve. 307/G.§ (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon — azaz 2024. május 6-án 16.00 óráig – kell bejelenteni, amelyet a (2) bekezdés szerint a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.

 

HIRDETMÉNY

 

Nyírlugos, 2024.04.04.

 

Dr. Hancsicsák Mihály

HVI vezető

Címkék:

Leave a comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Nyírlugos