Nyírlugos

VÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁS NYÍRLUGOS VÁROS SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉN

VÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁS NYÍRLUGOS VÁROS SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉN

         

NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

VÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁS NYÍRLUGOS VÁROS SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉN

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

494 238 364 FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.3-15-2016-00005 A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2023.12.15.

A projekt tartalma

Az akkreditált laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján a kutakból kitermelt víz ammónium, vas, mangán és metán esetében haladja meg a 201/2001 (X.35.) Kormányrendelet vonatkozó előírásait. A hálózatra szolgáltatott víz minőségét vizsgálva megállapítható, hogy annak ammónium-ion tartalma határérték feletti. A kimenő vízben az ammónium-ion tartalom a megengedett majdnem kétszerese, így a víztisztító technológiának alkalmasnak kell lennie a hivatkozott rendelet határértékeinek betartására.

A 6846/2008. számú OKI szakvélemény alapján az ammónium határérték túllépések miatt a korábbi KEOP-1.3.0 programban való részvételre jogosultak voltak. Tervezett technológiai folyamat: hagyományos vas-mangántalanítás intenzív levegőztetéssel, mely hatására spontán nitrifikáció is végbemegy. A búvárszivattyú a kútból termelt nyersvizet a bekötő vezetéken a vízmű-telepen tervezett légoxidációs aknába, majd a tervezett előtározó medencébe vezeti. A légoxidációs aknában nagy mennyiségű, kompresszor által előállított sűrített levegőt juttatunk a vízbe. A levegő mennyisége nyáron a vízhozam 20 %-a, télen 30 %-a . Az adagolt levegő hatására azonnal megindulnak az oxidációs folyamatok. A feleslegessé vált levegő és a kivált metán a tervezett előtároló nyersvíz – medencében, valamint a szűrőtartályok tetején távozik a rendszerből Az előtároló nyersvíz – medencében a kivált levegővel együtt a vízben oldott állapotban lévő metángáz is eltávozik a rendszerből.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Nyírlugos település.

A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához.

Az elszámolandó ivóvíz-hálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 20 %-át.

Kapcsolat

Nyírlugos Város Önkormányzata 4371 Nyírlugos, Szabadság tér 1. +36-42-388-800 polgarmesterihivatal@nyirlugos.hu
Ivóvízminőség-Javítás
Címkék:

Leave a comment

Nyírlugos