Nyírlugos

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HÁZIORVOSI ÁPOLÓ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Nyírlugos Város Önkormányzata pályázatot hirdet a fenntartásában működő Nyírlugosi II. sz. (Dr. Bulátkó János körzete) felnőtt háziorvosi körzet – megüresedő – ápolói munkakörének betöltésére. A munkakör betöltése egészségügyi szolgálat jogviszony keretein belül kerül megállapításra. A munkakör keretében ellátandó feladatok a 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet 2. mellékletében felsoroltak szerint, kiegészítve azzal, hogy a körzetben az adminisztrációs feladatok ellátása is az ápoló feladatkörébe tartozik. Pályázati feltételek: – középfokú iskolai végzettség – OKJ 54 vagy 55 ápoló, körzeti közösségi ápoló szakmai végzettség – 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet 12.§ (1) bekezdés szerint – felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret és gyakorlat – B kategóriás jogosítvány – magyar állampolgárság – büntetlen előélet – cselekvőképesség – egészségügyi alkalmasság – MESZK tagság, működési nyilvántartásba vétel A pályázattal együtt beküldendő dokumentumok: – szakmai önéletrajz – az iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata – B kategóriás jogosítvány másolata – a büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány (lehetőség szerint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben szereplő alkalmazási tilalmakra vonatkozóan) – nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik, ezeket az adatokat a pályázat kiírója a pályázat elbírálása keretében kezelheti A munkakör legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtási határideje 2022.november 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további felvilágosítást Dr. Hancsicsák Mihály jegyző nyújt személyesen, vagy a 06-42-388-800-as telefonszámon. A pályázatot írásban Nyírlugos Város Önkormányzata címére (4371 Nyírlugos, Szabadság tér 1.) postai úton, vagy személyesen a Nyírlugosi Polgármesteri Hivatal Titkárságára lehet benyújtani zárt borítékban, a borítékra kérem ráírni, hogy “Háziorvosi ápolói pályázat”.
  Nyírlugos, 2022. október 6.
  Hovánszki György polgármester
  PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Címkék:

Leave a comment

Nyírlugos