Lugosi Krónika
A Lugosi Krónika pdf formátumban.
Megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges.
Gyengénlátóknak
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Letöltések

 

Helyiadó nyomtatványok

Átvezetési kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez

Bejelentkezés, változás-bejelentés

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről

Bevallás az építményadóról - Főlap

Bevallás gépjárműadóról a Nyírlugos önkormányzati adóhatósághoz

Kérelem adóigazolás kiállításához

Kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez

ÁNYK nyomtatványok

Közigazgatási perekben használható K01 jelzésű nyomtatvány (zip tömörítéssel)

Birtokvédelmi perekben használható P26 jelzésű nyomtatvány (zip tömörítéssel)

A Debreceni Vízmű Zrt. Nyírlugos-Nyírmihálydi-Nyírgelse Üzemegység tájékoztatói

Házi átemelő létesítés feltételei és követelményei

Tájékoztató közüzemi szennyvízelvezető-hálózatra történő csatlakozás feltételeiről

Tájékoztató közüzemi szennyvízelvezető-hálózatra történő szennyvízkibocsátás feltételeiről

Bursa Hungarica pályázat

Bursa Hungarica "A" típusú pályázati kiírás

Bursa Hungarica "B" típusú pályázati kiírás

Ebösszeírás

Ebösszeíró adatlap

Hulladékgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos dokumentumok

Hulladékszállítási naptár

Nyomtatvány adatváltozásról

Tájékoztató adatváltozás bejelentéséről

Ipari telephelyekkel kapcsolatos ügyek:

Bejelentés ipari tevékenység megszűnéséről

Adatlap bejelentés-köteles ipari tevékenység bejelentéséhez és telepengedély-köteles ipari tevékenység engedélyezéséhez

Kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos eljárások:

Az üzlet használatára jogosult személyében történő változásról szóló bejelentés

Bejelentés kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről

Bejelentés nyitvatartási idő megváltoztatásáról

Bejelentés adventi és vasárnapi nyitvatartásról

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

Működési engedély iránti kérelem

Vásárlók könyve hitelesítéséhez kérelem

Magánfőzéshez kapcsolódó nyomtatványok

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Magánfőző által 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítésének bejelentése

Méhészet

Méhészet bejelentőlap

Méhészet kijelentőlap

Mezőgazdasági erő- és munkagép szemle bejelentő lap

Mezőgazdasági erő- és munkagép szemle bejelentő lap

Népszavazás - helyi

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 10/2017 (VIII.21.) önkormányzati rendelet

Településrendezési eszközök

Helyi Építési Szabályzat

Szabályozási terv - belterület

Szabályozási terv - külterület

Településképi arculati kézikönyv

Településképvédelmi rendelet

Talajterhelési díj

Bevallás a  talajterhelési díjhoz

Termőfölddel kapcsolatos nyomtatványok

Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

Pótlap adás-vételi szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi

Pótlap haszonbérleti szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi