Lugosi Krónika
A Lugosi Krónika pdf formátumban.
Megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges.
Gyengénlátóknak
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

HIRDETMÉNY

NYÍRLUGOS VÁROS
POLGÁRMESTERE
4371 Nyírlugos, Szabadság tér 1.sz.
Tel.:/Fax.: (42)388-802


Hirdetmény
önkormányzati tulajdonú ingatlan bérletére.

Nyírlugos Város Önkormányzata bérbeadás útján hasznosítani kívánja a tulajdonában álló nyírlugosi 266 hrsz.-ú, a valóságban a 4371 Nyírlugos Debreceni u. 36. sz. alatti volt FŐNIX BÁR épületét.
A bérlőnek az épületet ifjúsági klub jelleggel kell működtetnie a - elsősorban nyírlugosi - fiatalok szabadidejének kulturált eltöltése érdekében, szabadidős programok, zenés-táncos rendezvények megszervezésével a hatályos jogszabályi rendelkezések és a bérbeadó elvárásainak megfelelően. Az érdeklődők pályázatukat legkésőbb 2019. augusztus 9.-én (pénteken) 12 óráig juttathatják el zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal (Többcélú Közösségi Épület 4371 Nyírlugos Szabadság tér 1.) Titkárságára.
A pályázatban kérünk egy rövid bemutatkozást a pályázótól arra nézve, hogy korábban hol, milyen hasonló tevékenységet folytatott, van-e tapasztalata a vendéglátóhelyek működtetésében, milyen elképzelései vannak a vendéglátó egység ifjúsági klub jelleggel történő működtetéséhez, a működtetési jog elnyerése esetén milyen bérleti díjat tud fizetni az önkormányzatnak, határozott idejű, vagy határozatlan idejű szerződés megkötésében gondolkodik.
Az eredményes pályázat feltétele, hogy a pályázó legkésőbb a pályázati határidő lejártáig a pályázat komolyságának érdekében 300.000.-Ft kauciót az önkormányzat házipénztárába készpénzben, vagy az önkormányzat számlájára (Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet 68200035-00466929) átutalással befizet és az erről szóló igazolást a pályázatához mellékeli. A kaució eredményes pályázat esetén, csak a bérleti jogviszony megszűnése után kerül visszafizetésre, eredménytelen pályázat esetén haladéktalanul és hiánytalanul visszajár.
A speciális működtetési feltételek miatt a pályázók között nem feltétlenül az ajánlott bérleti díj mértéke fog dönteni! Fontos, hogy az önkormányzat célja: a fiatalok szabadidejének kulturált eltöltése a lehető legmagasabb színvonalon megtörténjen.

Nyírlugos, 2019.július 29.

Hovánszki György
polgármester

HIRDETMÉNY