Lugosi Krónika
A Lugosi Krónika pdf formátumban.
Megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges.
Gyengénlátóknak
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

EFOP-1.5.3-16-2017-00091 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „ÉLHETŐBB VIDÉKÉRT!” PROJEKT

EFOP-1.5.3-16-2017-00091 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „ÉLHETŐBB VIDÉKÉRT!” PROJEKT

NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KONZORCIUMI PARTNEREIVEL 486 151 733 FORINT TÁMOGATÁST NYERT AZ EFOP-1.5.3-16-2017-00091 AZONOSÍTÓSZÁMÚ, „ÉLHETŐBB VIDÉKÉRT!” CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA.
Projektgazda: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata
Konzorciumi tagok:
•    Nyírgelse Község Önkormányzata
•    Nyírmihálydi Község Önkormányzata
•    Nyírlugos Város Önkormányzata
•    Máriapócs Város Önkormányzata
•    Pócspetri Község Önkormányzata
•    Nyírgyulaj Község Önkormányzata
•    Nyírbéltek Község Önkormányzata
•    Bátorliget Község Önkormányzata
•    Nyírvasvári Község Önkormányzata
Programunk során a helyi igényeket és szükségleteket figyelembe véve, komplex módon nyújtsunk segítséget a településeken. Valós helyi igényekre reagálva, célzottan segítjük a programelemekkel a területi kapacitáshiányból adódó problémákat.

Célunk:
•    a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása;
•    a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése;
•    munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése;
•    a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése;
•    közösség egészségfejlesztése;
•    a térségi életminőség javítása;
•    a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos  disszemináció támogatása.

Programjaink során a lakosság foglalkoztathatóságát munkaerő-piaci esélyeket javító képzések, egyéni fejlesztési tervek, kompetenciafejlesztés, mentorálás, szemléletformálás segíti. A helyi kisközösségek szerepét generációs programokkal, sport napokkal, ifjúsági – és idősek klubjának létrehozásával kívánjuk támogatni.
Nagy hangsúly helyeződik a vidék megtartó képességének erősítésére, ennek érdekében munkaszocializációs tréningek, önkéntes képzések kerülnek megszervezésre. A projekt erősíteni kívánja az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, melynek érdekében tartalmas egészségnapok kerülnek megrendezésre.
 

EFOP-1.5.3-16-2017-00091 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „ÉLHETŐBB VIDÉKÉRT!” PROJEKT